מגדלים חוקר טבע? כזה שכל נמלה מרתקת אותו? קחו אותו לטיול