למידה חווייתית בכיתה

פעילות לימודית מהנה בגישת STEAM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אמנות ומתמטיקה) שתערך בכיתה באמצעות ערכת פעילות ולימוד כיתתית.
כל ערכה מכילה מערכי שיעור, ניסויים, פעילות יצירה, כולל כל החומרים הנדרשים לניסויים ולפעילות היצירה.