top of page

הקופסאות הקטנות מכילות את כל החוויה של הקופסא במנה קטנה

אפשר לטעום בהן את הדרך של הקופסא ליצור קרבה וקשר, את העומק והעניין שיש בהעשרה המגוונת ואת היצירה .

הקופסא הקטנה היא גם פתרון מעולה למתנות מיוחדות, לילדים שאתם אוהבים במיוחד.

bottom of page