top of page

עקרונות הקופסא

ילדה קופסא.png

סקרנות וחקירה לעומק -

העמקה, מחקר ולמידה של תחומי ידע שונים ממגוון זוויות ושילובים (אומנות עם מתמטיקה, כימיה עם ביולוגיה ועוד).

 

ערך עצמי -

חיזוק הערך העצמי של הילד ע"י יצירת מוצר מוגמר שהילד/ה יכול/ה להתגאות בו.

 

ביטוי עצמי ויצירתיות -

הקופסא מכילה תהליך מובנה שמבטיח תוצאה, אך במקביל משאירה לילד (וגם להורה) מקום לביטוי עצמי, פיתוח וחיזוק שרירי היצירתיות והדמיון, כמו גם תכנון ופתרון בעיות. 

ההורה כמרכז למידה -

כל הידע מגיע מדמות מרכזית בחיי הילד/ה, חוברת העשרה מלאה בידע ודף עם שאלות מנחות יסייע להורה.

הכל בפנים - 

חומרים איכותיים, הסברים מפורטים, כלי העבודה  - לכם נשאר רק ליהנות.

bottom of page