Asset 77-100.jpg
Asset 94-100.jpg
ShoppinIL-Logo-2020.jpg
כלי נגינה מקופסת המוזיקה

מוזיקה - יצירת שישה כלי נגינה - 10 פעילויות בקופסא

119.00 ₪מחיר

יוצאים לטייל במחוזות המוזיקה

נכיר את שפת המוזיקה, מדוע היא נוצרה וכיצד היא התפתחה ומתועדת בהיסטוריה, נשמע נגינה על כלי הנגינה העתיק בעולם. נלמד על קבוצות כלי הנגינה לפי המאפיינים היחודיים לכל כלי, נתנסה בסוגי מוזיקה שונים ונכיר את ההשפעה שלה על גופינו.
 נבנה יחד שישה כלי נגינה, מסוגים שונים, נלמד לנגן בכל אחד מהם בנפרד, כמה סוגי צ