top of page

מוצרים דומים

משקל סגולי וצפיפות חומרים | יצירת מבחנת קסם+ 5 ניסויים

משקל סגולי וצפיפות חומרים | יצירת מבחנת קסם+ 5 ניסויים

729.00 ₪מחיר

המערך המוצע מיועד להעמיק את הידע של התלמידים בנושא משקל סגולי וצפיפות חומרים, מהו המשקל הסגולי, למה הכוונה בצפיפות ומה השימושים בנתונים הללו. המטרה היא לתת טעימה מרתקת וחווייתית, בהתאם ליכולת ורמת ההבנה של התלמידים, למידה מעמיקה בנושאים תתרחש בכיתות הגבוהות.
 

מתאים לתלמידים מכיתה א' להעשרה ויצירת עניין בתחומי המדעים.

 

ניתן לפרוס את הלימוד על פני 6-8 שיעורים לפי קצב ההתקדמות של הכיתה. מומלץ לבצע את כל הניסויים, כך שהלמידה תהיה חווייתית ככל האפשר, ותיצור אצל התלמידים אפקט WOW וחשק להמשיך ללמוד ולחקור.
 

בסיום חלק הלימוד יצור כל תלמיד מבחנת קסם בשני צבעים המדגימה את עקרון המשקל הסגולי (וממש כיף לשחק איתה).

 

ערכה מלאה ל 25 תלמידים כוללת:

  • מערך ל 6-8 שיעורים בנושא צפיפות החומר ומשקל סגולי
  • 5 ניסויים להבנת הנושאים השונים.
  • הכנת מבחנת קסם אישית - כולל כל החומרים הנדרשים  והסברים ברורים לתהליך הבניה.
  • תרגול מסכם.

 

כל מה שנדרש לצורך הפעילות מגיע עם הקופסא.

ניתן להוסיף ערכות לתלמידים נוספים בעלות של 24 ש"ח לכל תלמיד.

bottom of page