top of page

מוצרים דומים

היכרות עם מגנטים| יצירת צפרדע/טיל מזנקים ומצפן+ 6 ניסויים

היכרות עם מגנטים| יצירת צפרדע/טיל מזנקים ומצפן+ 6 ניסויים

579.00 ₪מחיר

המערך המוצע ערוך בגישת STEAM ((Science, Technology, Engineering, Arts & Design, Mathematics והוא מיועד להעמיק את הידע של התלמידים בנושא המגנטים מהיכן הגיעו, כיצד הם עובדים, שדות מגנטיים, שימושים בהם.

 

המטרה היא לתת טעימה מרתקת וחווייתית, ולמידה Hands-On בהתאם ליכולת ורמת ההבנה של התלמידים, למידה מעמיקה בנושאים תתרחש בכיתות הגבוהות.


ניתן לפרוס את הלימוד על פני 4-7 שיעורים לפי קצב ההתקדמות של הכיתה. מומלץ לבצע את כל הניסויים, כך שהלמידה תהיה חווייתית ככל האפשר, ותיצור אצל התלמידים אפקט WOW וחשק להמשיך ללמוד ולחקור.

במהלך הלימוד יצור כל תלמיד מצפן וצפרדע/טיל המזנקים למעלה בכוח הדחיה המגנטית.

 

ערכה מלאה ל 25 תלמידים כוללת:

  • מערך ל 4-7 שיעורים בנושא מגנטים, מקורם, תכונותיהם והשימוש בהם.
  • 6 ניסויים להדגמת יחודיותו של המגנט.
  • בניית טיל/צפרדע מזנקים - כולל כל החומרים הנדרשים והסברים ברורים לתהליך הבניה.
  • בניית מצפן - כולל כל החומרים הנדרשים והסברים ברורים לתהליך הבניה.
  • תרגול מסכם.

 

לצורך בניית טיל/צפרדע מזנקת התלמידים צריכים להביא איתם מספרים וצבעים (או טושים).

ניתן להוסיף ערכות לתלמידים נוספים בעלות של 19 ש"ח לכל תלמיד.

bottom of page