top of page

פעילות מדעית - טכנולוגית - אומנותית לילדים והורים

קופסת הפתעה שילדים והורים מחכים לה כל חודש

בקופסא מחקר וחיזוק ערך עצמי, יצירה ותקשורת. מנויים ומתנות מיוחדות.

אבא וילד יוצרים יחד מהקופסא

"ההרגשה הזאת שעשינו יחד משהו משמעותי"

מנוי לקופסת הפתעה לילדים - פשוט כמו 1 2 3